ZAJĘCIA MET. W. SHERBORNE

Zapraszamy na zajęcia grupowe metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Obecnie organizujemy grupę dla 3-4-latków!

Metoda Weroniki Sherborne polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne, „przewalanki” i zadania ruchowe.
Poprzez ruch dziecko:
• poznaje własne ciało, 
• poznaje przestrzeń wokół siebie,
• zdobywa pewność siebie,
• zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
• nawiązuje kontakt,
• uczy się współpracy z partnerem (rówieśnikiem lub osobą z którą jest w parze) i grupą,
• zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. 
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

Zajęcia są przeznaczone dla:

- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

- dzieci nadpobudliwych,

- dzieci z rodzin rozbitych,

- dzieci dotkniętych autyzmem czy z upośledzeniem wzroku lub słuchu,

- dzieci jąkających się,

- dzieci z problemami w nauce czytania i pisania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized