TERAPIA WARNKE

Metoda Freda Warnkego to pierwsza w Polsce forma pomocy w całości opracowana dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach, zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii. Poprawę umiejętności czytania, mówienia i pisania uzyskuje się poprzez usprawnianie bazowych systemów tj.: wzrokowego, słuchowego i ruchowego. Dzięki sięgnięciu do źródła problemu zmiany widoczne są już w krótkim czasie.

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi (od 7 roku życia) i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych. Niezależnie od tego, czy dziecko posiada opinię o dysleksji czy też nie, warto aby już przy pierwszych oznakach trudności wzięło udział w terapii. Im wcześniej zostanie ona podjęta, tym większa będzie jej skuteczność.

Fred Warnke odkrył, że osoby z dysleksją nie potrafią automatycznie rejestrować i przetwarzać bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Poświęcając temu zbyt dużą uwagę nie mogą skupić się na zadaniach wyższych tj. płynne czytanie, rozumienie czytanego tekstu, czy prawidłowa pisownia. Po 15 latach badań naukowych Warnke stworzył metodę, która usprawnia bazowe systemy.

Kluczowe założenia metody to:

  • Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych za pomocą małego elektronicznego narzędzia Brain-Boy Universal.
  • Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych za pomocą Lateral-Trainer- Professional.
  • Rozwój i automatyzacja „języka wzrokowego”.

Diagnoza składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Uzyskane wyniki porównywane są do standardowych danych dotyczących danej grupy wiekowej, co pozwala określić odchylenia lub nieprawidłowości i przygotować właściwy program terapii.
Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

I –dążymy do automatyzacji funkcji podstawowych. Warnke zauważył, że funkcje podstawowe są odpowiedzialne za płynność wykonywania czynności bardziej złożonych, takich jak czytanie, pisanie i mowa.Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) w gabinecie i indywidualne codzienne treningi w domu. Etap ten w zależności od problemów pacjenta i motywacji do pracy trwa od 2 do 4 miesięcy.

II – utrwalamy osiągnięte w pierwszym etapie cele oraz usprawniamy komunikację międzypółkulową. Dobra współpraca obydwu półkul mózgowych umożliwia lepsze i szybsze przetwarzanie informacji, co ma znaczenie dla mowy, oraz wszystkich umiejętności szkolnych. Praca na tym etapie prowadzona jest wyłącznie w gabinecie. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.