TERAPIA SŁUCHOWA

Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda poprawiająca przetwarzanie słuchowe. Nawet jeśli dziecko ma dobry słuch, może mieć problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych. W konsekwencji często pojawiają się trudności w  rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, w uczeniu się, w czytaniu, w koncentrowaniu uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Metoda stosowana  jest w wielu  krajach na świecie,  cieszy się  uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. Postępy kontrolowane są co 6 – 10 tygodni. Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę. Zwykle wystarczy 5 płyt dla pełnego przeprowadzenia pełnego treningu. Młodsze dzieci kończą po 3 – 4.

Zasady słuchania Johansen CD

 • 10 minut dziennie,
 •  w cichym, spokojnym miejscu,
 •  w czasie słuchania należy koncentrować się na muzyce; nie wolno jeść, czytać, rozmawiać, czy oglądać telewizji,
 • podczas trwania treningu nie powinno się słuchać innej muzyki przez słuchawki,
 • przy problemach z utrzymaniem uwagi może pomóc: malowanie, układanie łatwych puzzli, klocków..,

Terapia słuchowa (Indywidualna Stymulacja Słuchu) poprawia:

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę.

Widoczne są efekty w nauce języków obcych:

 • krótszy czas nauki,
 • polepszenie akcentu,
 • płynność wypowiedzi,
 • poprawa rozumienia języka.

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z autyzmem