TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna w naszym ośrodku prowadzona jest dla osób indywidualnych oraz grup.

Proponujemy ciekawe WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE dla poszczególnych grup wiekowych i dla dorosłych:

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (od 3 do 6 lat)

 • Lubię nowe miejsca”

zajęcia dla dzieci nieśmiałych, mających trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych i adaptacją w nowym środowisku (np. w przedszkolu)

 • „Zabawy z cieniem i nie tylko”

zajęcia dla dzieci często odczuwających lęk (np. przed ciemnością, przed zwierzętami itp.)

 • „Jestem częścią grupy”

zajęcia dla dzieci o dużej potrzebie ruchu, z trudnościami z koncentracją uwagi oraz przystosowaniem się do obowiązujących wymagań i zasad (np. w przedszkolu)

DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM (od 7 do 13 lat)

 • „Jestem lubiany”

zajęcia dla dzieci mających trudności w relacjach społecznych, nieśmiałych.

 • „Też mogę być doceniony”

zajęcia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

 • „Rozumiem i radzę sobie z emocjami”

zajęcia dla dzieci impulsywnych, mających trudności z kontrolowaniem emocji.

DLA GIMNAZJALISTÓW (od 13 do 16 lat)

 •  „ Egzamin – jestem w tym dobry”

zajęcia uczą radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i technik autoprezentacji

 •  „Presja grupy- wiem co z tym zrobić”

trening asertywności, radzenia sobie z wpływami  i naciskami grupy rówieśniczej, rozwijający samoakceptację.

 DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW

 •  „ Egzamin – jestem w tym dobry”

zajęcia uczą radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i technik autoprezentacji

 DLA RODZICÓW

 • „Jestem rodzicem”

warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 12 r.ż. uczące jak  wymagać , nagradzać i czy karać,  aby działania wychowawcze były skuteczne.

 •  „Jestem rodzicem nastolatka”

warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci od 13 r.ż. przedstawiające specyfikę funkcjonowania nastolatka oraz uczące jak stawiać granice, wymagać i rozmawiać z nastolatkiem aby nie stracić z nim kontaktu.

 •  „ADHD nie takie straszne”

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.