TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Oddziaływania te mają charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych, z jednej strony – na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja), z drugiej zaś – na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja).