TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Logopeda zwykle zajmuje się terapią zaburzeń mowy niezwiązanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych. Oba rodzaje oddziaływań mają na celu :

  • usuwanie wad wymowy, 
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty, 
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła, 
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, 
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosujemy : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, masaż logopedyczny wg dr E. Stecko, masaż regulujący R. Castillo-Moralesa, elementy metody werbo-tonalnej, elementy integracji sensorycznej, a także wspomagająco trening słuchowy.