INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna jest jedną z najbardziej kompleksowych terapii, określana często jako „naukowa zabawa”. Polega na prawidłowym przetwarzaniu informacji zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, skóra, mięśnie, stawy i ścięgna) odbieraniu ich przez mózg, rozpoznaniu i segregowaniu a następnie połączeniu ze sobą oraz ze wcześniejszymi doświadczeniami w celu wytworzenia prawidłowych reakcji (celowych i adekwatnych).

Podczas terapii dziecko usprawnia, poprzez zabawę, pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego co w następstwie prowadzi do zdobywania wielu umiejętności m.in. jazdy na rowerze, pisania, czytania. 

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych terapeutów, w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
Terapia Integracji Sensorycznej stosowana jest w odniesieniu do dzieci:

 • Z opóźnionym rozwojem mowy;
 • Nadruchliwych i z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • Z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Z autyzmem dziecięcym;
 • Niepełnosprawnych umysłowo;
 • Z zespołami uwarunkowanymi genetycznie
 • Z problemami w uczeniu się;

Celem zajęć jest:

 • poprawienie jakości odbierania i przetwarzania bodźców zmysłowych
 • wspomaganie całościowego rozwoju dziecka
 • wzmacnianie napięcia mięśniowego w obrębie całego ciała
 • wygaszanie przetrwałych odruchów,
 • wspomaganie procesów umiejętności szkolnych,
 • usprawnianie koordynacji ruchowej oraz planowania ruchu
 • wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej
 • wspomaganie rozwoju mowy.
 • Bardzo często uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej jest terapia ręki

TERAPIA RĘKI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, u których można zauważyć: Obniżony poziom grafomotoryczny, niechęć do podejmowania działań manualnych (lepienie z plasteliny, rysowanie, malowanie, manipulowanie małymi przedmiotami itd.), problemy z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł itd.), obniżone lub wzmożone napięcie w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej, problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych.
Podczas zajęć dziecko wykonują czynności mające na celu rozwinięcie sprawności kończyn górnych (w szczególności dłoni), utrwalenie prawidłowego chwytu narzędzi pracy oraz koordynację obu rąk jednocześnie bądź w izolacji.

CELEM ZAJĘĆ JEST:

 • Wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk;
 • Poprawa umiejętności prawidłowego chwytu;
 • Poprawa sprawności manipulacyjnej chwytu;
 • Przekraczanie linii środkowej ciała;
 • Stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk;
 • Wydłużenie zdolności koncentracji uwagi;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej (oko-ręka);
 • Rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz pracy rąk w izolacji;
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych;
 • Wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała.