Terapia krakowska w poradni

Zapraszamy na zajęcia Metodą Krakowską!

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.Twórczynią metody jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

Nie chodzi tylko o naukę mowy czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Terapia metodą Krakowską przeznaczona jest dla dzieci:

  • z opóźnionym rozwojem mowy,
  • z problemami z czytaniem,
  • z ryzykiem dysleksji,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym
  • oraz dla wszystkich chętnych dzieci.

ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized