PAKIETY

Centrum „Neuronis” stawia sobie za cel kompleksowe podejście do problemów z jakimi zmagają się dzieci i ich opiekunowie. Nasi terapeuci od lat spotykają się z dziećmi, u których praca nad jedną sferą nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Od trafnie postawionej diagnozy i właściwie dobranego programu zależy skuteczność terapii. Nasze wieloletnie doświadczenie terapeutyczne pozwoliło opracować kompleksowe podejście do problemu – oparte na indywidualizacji programu terapii i wsparcia dziecka.

Proponujemy Państwu następujące pakiety zajęć:

  • DLA DZIECI Z DEFICYTAMI W KONCENTRACJI UWAGI (w tym dzieci z zespołem ADD, ADHD)

  program Play AttentionLearning System z elementami integracji sensorycznej

  terapia integracji sensorycznej z treningiem zastępowania agresji lub zajęciami dla dzieci nadpobudliwych

  • DLA DYSLEKTYKÓW, DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ:

  metoda Warnkego z elementami integracji sensorycznej

  metoda Warnkego  z treningiem koncentracji Play Attention Learning System

  • DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI:

  terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

  terapia ręki z elementami integracji sensorycznej

  • DLA DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY, Z PROBLEMAMI Z MOWĄ I KOMUNIKACJĄ:

  terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii

  terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej

  metoda Warnkego z elementami integracji sensorycznej

  metoda Tomatisa z elementami integracji sensorycznej

  • DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU:

  zajęcia edukacyjne z elementami integracji sensorycznej

  zajęcia edukacyjne z elementami logopedii

  terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii

  terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej

  metoda Tomatisa z elementami integracji sensorycznej

  program Play AttentionLearning System z elementami integracji sensorycznej

  terapia integracji sensorycznej z treningiem umiejętności społecznych

  • DLA DZIECI Z ZESPOŁAMI GENETYCZNYMI, UPOŚLEDZENIAMI, OPÓŹNIONYM ROZWOJEM PSYCHO-RUCHOWYM:

  zajęcia edukacyjne z elementami integracji sensorycznej

  terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej

  terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii

  metoda Tomatisa z elementami integracji sensorycznej

 

Jeżeli istniałaby potrzeba stworzenia jeszcze innych pakietów dla Państwa, jesteśmy otwarci na propozycje.

 

Ceny poszczególnych pakietów dostępne w zakładce „Cennik”.

Najnowsze aktualności

widget-zobacz-galerie