CENNIK

DIAGNOZY:

Integracji sensorycznej (3 spotkania) 270 zł*
Neurologopedyczna (2 spotkania) 170 zł*
Logopedyczna (1 spotkanie) 100 zł
Pedagogiczna:

  • badanie ryzyka dysleksji;
  • badanie w kierunku dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
  • badanie testem PEPR (ocena funkcji)
  • badanie testem KORP (ocena rozwoju psychoruchowego)
1 godz. – 100 zł

2 godz. -200 zł

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje:

  • diagnozę psychologiczną;
  • konsultację logopedyczną lub neurologopedyczną
  • konsultację integracji sensorycznej;
  • komisję lekarską.
320-480 zł
Psychologiczna (w zależności od wykonanych testów)      Cennik pod tabelą
Diagnoza słuchowa wg Johansena  260 zł

*dla osób kontynuujących terapię w poradni przy piątej wizycie naliczany jest rabat w wysokości 20 zł;

CENNIK DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNYCH:

WISC-R (diagnoza inteligencji) dla dzieci od 6 do 16 roku życia

Badanie + pisemna opinia dotycząca ilorazu inteligencji (2 h + opis)   200 zł

Bateria 5/6 (ocena gotowości szkolnej)              

Badanie + pisemna opinia, dotycząca poziomu funkcjonowania dziecka w kontekście
umiejętności szkolnych (do 2 h +opis)                                                190 zł

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografii, dyskalkulia)

Badanie + opinia (2 h + opis)                                                             180 zł

DSR (diagnoza rozwojowa małego dziecka ) dla dzieci od 2 miesiąca do 3r.ż.

Badanie + omówienie (3 spotkania)                                                    250zł

Diagnoza trudności rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym 

Badanie + omówienie (do 2 h)                                                            200 zł

Inne badania w miarę potrzeb  – czas i cena do uzgodnienia

KONSULTACJE:

Rehabilitacja 100 zł
Integracji sensorycznej 100 zł
Neurologopedyczna 100 zł
Logopedyczna 90 zł
Pedagogiczna 100 zł
Psychologiczna 100 zł
Terapia słuchowa Johansena 120 zł
Metoda Krakowska 100 zł
Ortoptyczno-pleoptyczna 70 zł

 

TERAPIE INDYWIDUALNE:

Integracja sensoryczna  (45 min.) 80 zł
Integracja sensoryczna (60 min.) 100 zł
Terapia neurologopedyczna (45 min.) 70 zł
Terapia neurologopeyczna (60 min.) 90 zł
Terapia logopedyczna (45 min.) 70 zł
Terapia pedagogiczna (45 min) 80 zł
Terapia pedagogiczna (60 min.) 100 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży (60 m.) 90 zł
Terapia psychologiczna rodzin/par (60 min.) 110 zł
Terapia psychologiczna osób dorosłych (czas do uzgodnienia) Cena do uzgodnienia
Terapia słuchowa wg Johansena (płyta CD) 120-160 zł
Zajęcia edukacyjne (45 min.) 80 zł
Terapia ręki z el. integracji sensorycznej (45 min.) 80 zł
Terapia Krakowska (45 min.) 80 zł
Terapia Krakowska (60 min.) 100 zł
Rehabilitacja niemowląt (60 min.) 100 zł
Rehabilitacja wad postawy (60 min.) 100 zł
Ćwiczenia ortoptyczno-pleoptyczne (30 min.) 60 zł

 

PAKIETY

terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 60 min – 80 zł 75 min. – 90 zł
terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii 50 min. – 90 zł
terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej 50 min. – 80 zł
zajęcia edukacyjne z elementami integracji sensorycznej  50 min. – 80 zł
zajęcia edukacyjne z elementami logopedii  50 min. – 80 zł

 

TERAPIE GRUPOWE

ZAJĘCIA I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

Zajęcia logopedyczne 30 zł
Zajęcia metodą W. Sherborne 50 zł
Trening umiejetności społecznych 50 zł
Rehabilitacja wad postawy 50 zł
Warsztaty „Lubię nowe miejsca” 50 zł
Warsztaty „Zabawy z cieniem i nie tylko” 50 zł
Warsztaty „Jestem częścią grupy” 50 zł

ZAJĘCIA I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:

Zajęcia logopedyczne (45 min.) 30 zł
Rehabilitacja wad postawy 50 zł
Trening umiejętności społecznych 50 zł
Warsztaty „Jestem lubiany” 50 zł
Warsztaty„Też mogę być doceniony” 50 zł
Warsztaty „Rozumiem i radzę sobie z emocjami” 50 zł

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA GIMNAZJALISTÓW:

Rehabilitacja wad postawy 50 zł
Trening umiejętności społecznych 50 zł
Warsztaty „ Egzamin – jestem w tym dobry” 50 zł
Warsztaty „Presja grupy- wiem co z tym zrobić” 50 zł

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW:

„ Egzamin – jestem w tym dobry” – 50 zł

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW:

Warsztaty „Jestem rodzicem” 50zł
Warsztaty „Jestem rodzicem nastolatka” 50zł
Warsztaty „ADHD nie takie straszne” 50zł

 

 

Najnowsze aktualności

widget-zobacz-galerie