BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 0-6 lat!

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka.
W ramach bezpłatnych, stałych zajęć dzieci będą mogły korzystać z pomocy psychologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty SI lub innego specjalisty, jaki będzie dziecku niezbędny. Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Opieką terapeutyczną mogą być objęte dzieci:

  • z grupy ryzyka okołoporodowego;
  • ze stwierdzoną niepełnosprawnością;
  • których rozwój (w jakiejkolwiek sferze) jest opóźniony, nieharmonijny lub budzący niepokój;

Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy w ramach WWR?

Dzieci nie posiadające opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, powinny skontaktować się z naszą poradnią psychologiczno- pedagogiczną lub z państwową(rejonową) poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu diagnozy dziecka i wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania zapraszamy do naszej poradni, aby zapisać się na listę chętnych do skorzystania z bezpłatnych zajęć w ramach WWR.

ZAPRASZAMY! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Napisano w Uncategorized