Miesięczne archiwa: Styczeń 2015

ZAJĘCIA MET. W. SHERBORNE

Zapraszamy na zajęcia grupowe metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Obecnie organizujemy grupę dla 3-4-latków! Metoda Weroniki Sherborne polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne, „przewalanki” i zadania ruchowe.Poprzez ruch dziecko:• poznaje własne ciało, • poznaje przestrzeń wokół siebie,• zdobywa pewność siebie,•

Napisano w Uncategorized

Terapia krakowska w poradni

Zapraszamy na zajęcia Metodą Krakowską! Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.Twórczynią metody jest prof. Jagoda Cieszyńska. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację,

Napisano w Uncategorized